Vítejte na našich stránkách.

MŠ Školní

Aktuálně


O školce

Motto: „Vše, co potřebuji opravdu znát, jsem se naučil v mateřské škole.“

Naše mateřská škola je pětitřídní.  Děti na třídách jsou z větší části rozděleny dle věku.

MŠ je rozčleněna na hlavní budovu, ve které jsou umístěny čtyři třídy. V přízemí se nachází třída „Mravenců“ a „Berušek“. V prvním patře se dále nachází třída „Motýlků“ a „Broučků“.  V samostatné budově u vchodu do MŠ se nachází třída „Čmeláků“. Jednotlivé třídy jsou vybaveny odpovídajícím nábytkem, hracími koutky, které nabízejí využití pro skupinové či individuální hry, dále hračky a pomůcky odpovídající věku a potřebám jednotlivých dětí, rovněž také prostor určený pro relaxaci a odpočinek dětí.

K MŠ patří prostorná zahrada, kde se nacházejí čtyři krytá pískoviště a herní prvky. V rámci příspěvkové organizace můžeme využívat školní hřiště a tělocvičnu, kde se jednotlivé třídy střídají dle harmonogramu.

Vzdělávací činnost probíhá dle školního vzdělávacího programu:

  „Se Zvídálkem právě teď, poznáváme ten náš svět“.

Vzdělávací aktivity jsou doprovázené postavičkou skřítka Zvídálka, který je provází celým vzdělávacím programem. 

Hlavním cílem vzdělávání v MŠ je podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Mezi pravidelné akce MŠ patří návštěvy malých divadelních souborů s tematickým programem, vánoční besídky, jarmark, rozloučení s předškoláky a další akce vytvořené v průběhu roku. Během roku se prezentujeme na veřejnosti, ať je to vystoupení pro seniory, pálení čarodějnic, zpívaní u vánočního stromu, pohádkový les a další.

V celém školním roce se snažíme o spolupráci s rodinami dětí, které se snažíme zapojit do různých akcí naší MŠ. Pořádáme například sobotní pohádkový les, karneval, rozloučení s předškoláky na pohádkové téma. Každý rok vytváříme originální tablo předškoláků.

  Snažíme se i reagovat na přání rodičů a vytváříme prostor pro fotografování dětí s vánočním motivem, umožňujeme vyšetření zraku společností Prima Vizus o.p.s. a jiné.

Všichni pracovníci se starají o příjemné a klidné prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně a spokojeně.

Personál

 • Zástupkyně ředitelky pro MŠ: Bc. Jana Oplová
 • Paní učitelky:

 • Miroslava Líbalová
 • Bc. Štěpánka Šimáková Jiravská
 • AP: Pavlína Slámová
 • Julia Magdalena Oplová
 • Anna Stejskalová
 • AP: Jana Blažková
 • Bc. Jiřina Mašková
 • Kateřina Kneprová
 • AP: Pavlína Vokrouhlíková
 • Bc. Jana Oplová
 • Lucie Zbudilová
 • AP: Klára Lisová
 • Bc. Adéla Richterová
 • Nikola Váňová
 • AP: Vlasta Šťastná


 • Školní asistentka: Veronika Brůhová
 • Hlavní kuchařka: Martina Raabová
 • Kuchařka: Hana Rumlová
 • Paní uklízečky: Veronika Zahradníková, Helena Kučerová, Alena Tošovská


Kontaktní údaje

MŠ ŠKOLNÍ

 • Školní 1475/17, Děčín VI
 • tel.: 777 306 118 (GSM brána)
 • e-mail: skolni@mszelenice.cz
 • veškeré novinky, akce a fotky z nich najdete na našem facebooku


Konzultační hodiny

 • vždy po telefonické domluvě

Dokumenty ke stažení

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít