Od 2. do 10.5. bude probíhat elektronická registrace k zápisu do mateřských škol

Školská rada

Členové

    Zástupci rodičů:

 • Markéta Králíčková
 • Mgr. Martina Šolínová

    Zástupci pedagogů:

 • Mgr. Šárka Mikelová
 • Mgr. Martina Volfová - předsedkyně

    Členové jmenovaní zřizovatelem:

 • Bc. Miloslav Brom
 • Bc. Ivana Krátká


Fungování

 • funkční období členů je 3 roky
 • zasedá nejméně dvakrát ročně
 • na prvním zasedání si zvolí svého předsedu a jednací řád
 • předseda pak její zasedání svolává


Pravomoci


 • vyjadřuje se k návrhům školských vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování.
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny.
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
 • projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a podává návrhy na zlepšení hospodaření.
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce.
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít