Od 2. do 10.5. bude probíhat elektronická registrace k zápisu do mateřských škol

Výchovný poradce

Mgr. Dana Watersová

  • watersova@zszelenice.cz
  • konzultace po domluvě


V čem může výchovný poradce pomoci:

  • Individuální konzultace pro žáky a jejich rodiče
  • Řešení osobních, výchovných i výukových problémů
  • Řešení problémů spojených se specifickými poruchami učení
  • Zprostředkování návštěvy specializovaného poradenského pracoviště


V případě potřeby šetření v PPP či SPC prosím kontaktujte výchovnou poradkyni nebo třídního učitele.


V naší škole se vzdělávají žáci se širokou škálou speciálních potřeb, s tělesným postižením, dyslexií, dysortografií, dysgrafií, poruchami koncentrace nebo pomalým pracovním tempem.

Vývojové poruchy se u žáků snažíme se zachytit  co nejdříve, a proto úzce spolupracujeme s PPP  a SPC v Ústeckém kraji. 

Žáci se specifickými poruchami jsou integrováni do běžných tříd, vzdělávají se podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Na tvorbě IVP se podílí třídní učitel, vyučující jednotlivých předmětů a pedagogicko-psychologická poradna. Žádost o vzdělávání podle IVP musí podat rodiče žáka.

K žákům s lehčím stupněm specifické poruchy učení je také přistupováno individuálně. Tolerujeme obtíže, uplatňujeme mírnějšího hodnocení, učitel více pomáhá žákovi ve výuce. Respektujeme individuální pracovní tempo žáka.Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít