Krásné prázdniny!

Kariérní poradce

Mgr. Dagmar Pospíšilová

 • pospisilova@zszelenice.cz
 • 412 539 306
 • poskytuje poradenské služby v oblasti vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoje kariéry


 • poradenská činnost
  • základní skupinová šetření k volbě povolání
  • individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství
  • poradenství zákonným zástupcům
  • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
  • zajišťování skupinových návštěv žáků v IPS
 • metodická činnost
  • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového poradenství pro žáky
 • informační činnost
  • předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství pedagogickým pracovníkům školy

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít