Od 2. do 10.5. bude probíhat elektronická registrace k zápisu do mateřských škol

Whistleblowing / Oznamování

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17. 12. 2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem č. 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

Každá osoba - oznamovatel, který se v souvislosti s prací pro Základní školu a Mateřskou školu Děčín VI, Školní 1544/5, p.o. nebo jinou obdobnou činností (Směrnice EU) dozví o porušování práv Unie, může podat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít. Škola vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro školu nevykonávají práci, nebo jinou obdobnou činnost podle uvedeného zákona.

Příslušnou osobou byla dne 30.8. 2023 určena Iva Čermáková.
Email: oznameni@zszelenice.cz
Tel.: 775 865 666

Více informací naleznete na https://whistleblower.justice.cz/ 
nebo na https://oznamovatel.justice.cz/

Podání na Ministerstvo spravedlnosti můžete učinit přes tento odkaz
https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Směrnice o ochraně oznamovatelů je k nahlédnutí v kanceláři školy.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít