Vítejte u nás ve škole

Přijímací řízení

Přijímací řízení na stření školy ve školním roce 2023/2024

Zápisové lístky

 • nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdejte zápisový lístek na příslušnou střední školu

Pokyny k vyplňování přihlášek na střední školy, střední odborná učiliště a učiliště:

 • Přihláška se vyplňuje výhradně hůlkovým písmem, nebo na PC
 • Ve školním roce 2023 - 2024 se používají tiskopisy přihlášek stejné jako ve školním roce 2022 - 2023 (www.msmt.cz ).
 • Uchazeč i zákonný zástupce vyplní a zkontrolují stranu A, mohou podat v 1.kole přijímacího řízení 2 přihlášky na 2 různé školy ( uchazeč si může vybrat, zda podá přihlášku na 1 nebo 2 školy a obory).
 • Kromě jména a adresy uchazeče je potřeba vyplnit i jméno, příjmení a adresu zákonného zástupce.
 • Na každé přihlášce budou vyplněny obě školy (název a adresa školy, číselný kód a název oboru, ročník SŠ, termín přijímací zkoušky ).
 • Přihlášku musí podepsat zákonný zástupce i nezletilý uchazeč.
 • Na přední straně nesmí chybět potvrzení lékaře, pokud to ředitel střední školy vyžaduje (PLP - ano).
 • Vysvědčení a hodnocení žáka na straně B vyplňuje ZŠ a potvrzuje ředitel ZŠ.
 • Na zadní straně podepisuje přihlášky ředitel základní školy.
 • Vyplněné přihlášky (potvrzené ředitelem ZŠ) podává (odesílá) uchazeč (zákonný zástupce) přímo ředitelům středních škol do 1. března, v případě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu.
 • Přihlášku žáci dostanou v den vydání výpisu pololetního vysvědčení.


Vzor vyplnění přihlášky:


Termíny ve školním roce 2023/2024
Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít