úvod výchovné poradenství dokumenty suplováníKontakty

Mateřská škola Školní

Mateřská škola Weberova

Školní družina

Výchovné
poradenství


Metodik primární prevence

Školní jídelna

Jídelníček

Pestalozzi Mittelschule

Fotografie


ZŠ a MŠ Školní 1544/5, Děčín VI
www.zszelenice.cz


Informace k výuce 2. stupeň od 8. 6. 2020 - do 26. 6. 2020:

Přihlášení do školy probíhá
1. přes třídní učitelku/učitele.
2. přes anketu/ne pro mobilní aplikaci Bakaláře/ - přihlášení na Bakaláře - na úvodní straně - Upozornění - Nevyplněná anketa

Žáci budou ve třídě bez roušky, ve společných prostorách školy s rouškou
Možnost oběda - v jídelně školy

Časové rozvržení - od 9,00 h. nebo od 10, 00 h. /důvod - jídelna/

Nutné čestné prohlášení! Kdo nemá možnost vytisknou /formulář na stránkách školy/, u třídní učitelky/-le můžete 8. 6. 2020 vyzvednout a vyplnit na místě.

Žáci do šaten nejdou, nepřezouvají se. Před vstupem do školy odevzdají čestné prohlášení, žákům bude změřena teplota a bude použita dezinfekce na ruce.

Rodiče do školy nemají přístup.


Úkoly

Úkoly na týden od 25.5.2020 do 29.5.2020

1.A, 1.A - matematika 1, 1.A - matematika 2, 1.A - matematika 3

1.B, 1.B - matematika 1, 1.B - matematika 2, 1.B - psaní 1, 1.B - psaní 2, 1.B - psaní 3

1.C, 1.C - český jazyk 1, 1.C - český jazyk 2, 1.C - český jazyk 3 1.C - matematika 1, 1.C - matematika 2

2.A, 2.B

3.A, 3.B

4.A, 4.A - matematika, 4.A - přírodověda, 4.A - vlastivěda

4.B

5.A, 5.B


6.A, 6.A - angličtina, 6.A - český jazyk, 6.A - dějepis, 6.A - matematika TEST 9

6.B

6.C, 6.C - český jazyk, 6.C - matematika TEST 7

7.A

7.B, 7.B - dějepis, 7.B - matematika 7.B - přírodopis

8.A, 8.A - chemie, 8.A - matematika 1 8.A - matematika 2 8.A - němčina 8.A - přírodopis 1 8.A - přírodopis 2 8.A - přírodopis 3

8.B, 8.B - chemie, 8.B - němčina, 8.B - němčina zápis, 8.B - přírodopis 1, 8.B - přírodopis 2, 8.B - přírodopis 3, 8.B - přírodopis 4

9.A, 9.B

Úkoly na týden od 18.5.2020 do 22.5.2020

1.A, 1.A - matematika 1.A - psaní 1, 1.A - psaní 2

1.B, 1.B - písanka 1, 1.B - písanka 2, 1.B - matematika 1, 1.B - matematika 2

1.C, 1.C - prvouka 1, 1.C - prvouka 2, 1.C - psaní 1, 1.C - psaní 2, 1.C - psaní 3, 1.C - matematika 1, 1.C - matematika 2,

2.A, 2.A angličtina, 2.A - český jazyk, 2.A - matematika, 2.A - prvouka

2.B, 2.B angličtina

3.B, 3.A

4.A, 4.A - český jazyk 1, 4.A - český jazyk 2, 4.A - matematika, 4.A - vlativěda, 4.A - přírodověda

4.B

5.A, 5.B


6.A, 6.A - angličtina 6.A - matematika TEST 8

6.B, 6.B - angličtina 1, 6.B - angličtina 2, 6.B - angličtina 3

6.C, 6.C - angličtina 1, 6.C - angličtina 2, 6.C - angličtina 3

7.A, 7.A,B - angličtina, 7.A - matematika TEST 5

7.B, 7.A,B - angličtina, 7.B - přírodopis

8.A, 8.A - přírodopis, 8.A - němčina, 8.A - němčina slovíčka

8.B, 8.B - český jazyk, 8.B - matematika TEST 6, 8.B - přírodopis, 8.B - němčina, 8.B - němčina slovíčka

9.A, 9.A - přírodopis

9.B, 9.B - přírodopis

Úkoly na týden od 11.5.2020 do 15.5.2020

1.A, 1.A, 1.A - psaní 2

1.B, 1.B - písanka 1, 1.B - písanka 2, 1.B - matematika 1, 1.B - matematika 2

1.C, 1.C - prvouka 1, 1.C - prvouka 2, 1.C - psaní 1, 1.C - psaní 2, 1.C - psaní 3, 1.C - matematika 1, 1.C - matematika 2, 1.C - matematika 3, 1.C - matematika 4, 1.C - psaní 4, 1.C - psaní 5

2.A, 2.A angličtina, 2.A - český jazyk, 2.A - matematika

2.B, 2.B angličtina

3.A, 3.B

4.A, 4.A - přírodověda, 4.A - vlastivěda 4.A - matematika, 4.A - český jazyk

4.B

5.A, 5.B


6.A, 6.A - český jazyk 1, 6.A - český jazyk 2, 6.A - matematika TEST 7, 6.A - přírodopis

6.B, 6.B - přírodopis

6.C, 6.C - přírodopis, 6.C - český jazyk 1, 6.C - český jazyk 2, 6.C - český jazyk 3, 6.C - matematika, 6.C - matematika TEST

7.A, 7.A - matematika TEST, 7.A - zeměpis TEST

7.B, 7.B - přírodopis TEST, 7.B - angličtina 7.B - dějepis

8.A, 8.A - chemie 8.A - němčina

8.B, 8.B - chemie, 8.B - němčina, 8.B - český jazyk, 8.B - matematika TEST, 8.B - zeměpis

9.A, 9.A - přírodopis

9.B, 9.B - přírodopis

Úkoly na týden od 4.5.2020 do 8.5.2020

1.A - docházka 1.A, 1.A - písanka 26, 27, 1.A - písanka 28, 29

1.B, 1.B - písanka 22, 23, 1.B - písanka 24, 25, 1.B - matematika 1, 1.B - matematika 2

1.C, 1.C - prvouka 1, 1.C - prvouka 2, 1.C - psaní 1, 1.C - psaní 2, 1.C - psaní 3

2.A, 2.A angličtina, 2.A - prvouka

2.B, 2.B angličtina

3.A, 3.B

4.A, 4.A - český jazyk, 4.A - matematika, 4.A - přírodověda, 4.A - vlastivěda

4.B

5.A, 5.B


6.A, 6.A - český jazyk 1, 6.A - český jazyk 2, 6.A - dějepis, 6.A - TEST 6 matematika

6.B, 6.B -fyzika TEST 5, 6.B - matematika TEST 6

6.C, 6.C - český jazyk 1, 6.C - český jazyk 2

7.A, 7.A - TEST 3 matematika, 7.A - TEST 3 zeměpis, 7.A,B - aj poslech

7.B, 7.B - angličtina, 7.A,B - aj poslech, 7.B - přírodopis

8.A, 8.A - chemie, 8.A - němčina

8.B, 8.B - chemie, 8.B - matematika, 8.B - matematika TEST 4, 8.B - němčina

9.A, 9.A - angličtina, 9.A - angličtina začátečníci

9.B, 9.B - angličtina začátečníci, 9.B - český jazyk, 9.B - zeměpis

Úkoly na týden od 27.4.2020 do 30.4.2020

1.A, 1.A - matematika, 1.A - písanka 22, 23, 1.A - písanka 24, 25

1.B, 1.B - písanka 18, 19, 1.B - písanka 20, 21, 1.B - matematika 1, 1.B - matematika 2

1.C, 1.C - prvouka, 1.C - psaní 1, 1.C - psaní 2, 1.C - psaní 3

2.A, 2.A angličtina 2.A - český jazyk, 2.A matematika 1, 2.A - matematika 2, 2.A - prvouka

2.B, 2.B angličtina

3.A, 3.B

4.A, 4.A - český jazyk, 4.A - matematika, 4.A - přírodověda, 4.A - vlastivěda

4.B

5.A, 5.B


6.A, 6.A - český jazyk 1, 6.A - český jazyk 2, 6.A - dějepis, 6.A - přírodopis, 6.A - TEST 5 matematika

6.B, 6.B - TEST fyzika, 6.B TEST matematika, 6.B - přírodopis

6.C, 6.C - český jazyk 1, 6.C - český jazyk 2, 6.C - český jazyk 3, 6.C - TEST matematika, 6.C - přírodopis

7.A, 7.A - matematika, 7.A,B - aj poslech

7.B, 7.B - přírodopis, 7.A,B - aj poslech

8.A, 8.A - český jazyk, 8.A - chemie, 8.A němčina 1, 8.A - němčina 2

8.B, 8.B - český jazyk, 8.B TEST občanská výchova, 8.B - němčina, 8.B - TEST zeměpis

9.A, 9.A - chemie

9.B, 9.B - český jazyk 1 9.B - český jazyk 2 9.B - chemie

Úkoly na týden od 20.4.2020 do 24.4.2020

1.A, 1.A - matematika, 1.A - písanka 18,19, 1.A - písanka 20,21

1.B, 1.B - písanka 14,15, 1.B - písanka 16,17, 1.B - TEST čtení, 1.B - matematika 1,
1.B - matematika 2


1.C, 1.C - prvouka, 1.C - písanka 18,19, 1.C - písanka 20,21, 1.C - písanka 22

2.A, 2.A - angličtina, 2.A - TEST matematika, 2.A - TEST prvouka

2.B, 2.B - angličtina

3.A, 3.B

4.A, 4.A - přírodověda, 4.A - matematika, 4.A - vlastivěda

4.B

5.A, 5.B


6.A, 6.A - čj mluvnice, 6.A - čj sloh, 6.A - dějepis, 6.A - přírodopis, 6.A - TEST 4 matematika

6.B, 6.B - přírodopis, 6.B - TEST 3 matematika, 6.B - TEST 3 fyzika

6.C, 6.C - český jazyk, 6.C - čj sloh, 6.C - matematika, 6.C - přírodopis

7.A, 7.A,B - TEST 4 aj 7.A,B - poslech

7.B, 7.B - dějepis, 7.A,B - TEST 4 aj 7.A,B - poslech

8.A, 8.A - chemie, 8.A - matematika, 8.A - němčina, 8.A - němčina, 8.A - přírodopis

8.B, 8.B - český jazyk, 8.B - TEST matematika, 8.B - němčina

9.A, 9.A - chemie TEST

9.B, 9.B - zeměpis

Úkoly na týden od 14.4.2020 do 17.4.2020

1.A, 1.A - písanka 14,15, 1.A - písanka 16,17

1.B, 1.B - písanka 10,11, 1.B - písanka 12,11

1.C, 1.C - prvouka, 1.C - písanka 14,15, 1.C - písanka 16,17, 1.C - zábava 1, 1.C - zábava 2, 1.C - zábavná matematika

2.A, 2.A - matematika násobení, 2.A - skrývačka, 2.A - matematika sloupce, 2.A -prvouka

2.B

3.A, 3.A - aj slovíčka

3.B

4.A, 4.A - matematika, 4.A - přírodověda, 4.A - český jazyk, 4.A - vlastivěda

4.B

5.A, 5.A - angličtina

5.B, 5.B - angličtina

5.A,B - plní Scio testy, žáci mají přístupný další test - matematiku


6.A, 6.A - TEST 3 - matematika

6.B, 6.B - TEST - matematika, 6.B - fyzika, 6.B - přírodopis

6.C, 6.C - přírodopis 1, 6.C - přírodopis 2, 6.C - přírodopis 3

7.A, 7.A - matematika - zápis, 7.A - TEST - zeměpis, 7.A - aj TEST 3, 7.A - aj poslech,

7.B

8.A, 8.A - angličtina, 8.A - matematika, 8.A - němčina, 8.A - němčina kvíz, 8.A - němčina slovíčka, 8.A - přírodopis

8.B, 8.B - český jazyk, 8.B - nj kvíz, 8.B - nj slovíčka

9.A, 9.A - přírodopis

9.B, 9.B - zeměpis

Úkoly na týden od 06.4.2020 do 09.4.2020

1.A, 1.A - opakování k úkolům 6. 4., 1.A - písanka 11,12, 1.A - písanka 12,13

1.B, 1.B - matematika 1, 1.B - matematika 2, 1.B - písanka 1, 1.B - písanka 2, 1.B - prvouka 1, 1.B - prvouka 2

1.C, 1.C - písanka 1, 1.C - písanka 2, 1.C - prvouka

2.A, 2.A - úkol, 2.A - prvouka

2.B

3.A, 3.A - aj, 3.A - čj 1, 3.A - čj 2

3.B

4.A, 4.A - slovesa, 4.A - Test - přírodověda, 4.A - Test - vlastivěda 4.A - minitest Aj

4.B

5.A, 5.B

5.A,B - plní Scio testy, zatím mají přístupný český jazyk - výborný výsledek
a pochvala: Daniel S., Zuzana M., Marek H., Anežka J., Martin M.
Zvlášť ještě velká pochvala za výsledek testu z českého jazyka - Marii H.6.A, 6.A - český jazyk, 6.A - matematika TEST 2, 6.A - řešení TEST 1 /hodnocení v Bakalářích/

6.B, 6.B - Easter quiz aj, 6.B - Easter crossword aj, 6.B - druhy zájmen čj, 6.B - TEST Fyzika - hustota, 6.B - TEST Matematika - úhly, 6.B - korýši 1, 6.B - korýši 2, 6.B - pavoukovci 1, 6.B - pavoukovci 2

6.C, 6.C - TEST - matematika, 6.C - přírodopis 1, 6.C - přírodopis 2, 6.C - český jazyk

7.A, 7.A - TEST - matematika, 7.A,B - aj příloha 1, 7.A,B - aj příloha 2, 7.A,B - aj TEST 2, 7.A,B - aj poslech

7.B, 7.B - Test 1 přírodopis, 7.B - Test 2 přírodopis, 7.B - Test 3 přírodopis, 7.B - Test 4 přírodopis, 7.B - pracovní list - dějepis
7.A,B - aj příloha 1, 7.A,B - aj příloha 2, 7.A,B - aj TEST 2, 7.A,B - aj poslech

8.A
8.B, 8.B - TEST - matematika, 8.B - pracovní list - přírodopis, 8.B - TEST- přírodopis,

9.A

9.B, 9.B - Easter crossword, 9.B - Easter quiz, 9.B - Středočeský kraj , 9.B - český jazyk, 9.B - přírodopis 1, 9.B - přírodopis 2, 9.B - přírodopis 3, 9.B - přírodopis 4

9.B - chemie - Deriváty uhlovodíků - výklad nové látky 9.B - chemie - Zdroje uhlovodíků - otázky a úkoly
9.B - chemie - Beilsteinova zkouška 2

Úkoly na týden od 30.3.2020 do 03.4.2020

1.A, 1.A -nácvik R, 1.A - písmo, 1.B, 1.C

2.A, 2.B

3.A, 3.B

4.A, 4.A - přírodověda, 4.A - vlastivěda, 4.A - TEST matematika, 4.A - TEST český jazyk, 4.B

5.A 5.B


6.A, 6.A - matematika TEST 1, 6.B, 6.C, 6.C - matematika

7.A, 7.A,B - aj, 7.A,B - poslech 7.A,B - slovíčka, 7.A,B - Test 1, 7.B

8.A, 8.B, 8.B - matematika 1. část, 8.B - matematika 2. část

9.A 9.B


Úkoly na týden od 23.3.2020 do 27.3.2020

1.A 1.B 1.C

2.A 2.B

3.A 3.B

4.A 4.A - pr,vl,tv,pc 4.B

5.A 5.B


6.A 6.A - matematika, 6.A - přírodopis, 6.B 6.C

7.A, 7.B, 7.A,B - aj, 7.A,B - poslech

8.A 8.B

9.A 9.B

Úkoly na týden od 16.3.2020 do 20.3.2020

1.A 1.B 1.C

2.A 2.B

3.A 3.A - Hv, Vv, Tv 3.B

4.A 4.A - pr,vl,tv,pc 4.B

5.A 5.B


6.A 6.A - matematka 6.B 6.C

7.A 7.B 7.B - matematika

Vv -5.A, 7.A,B, 8.B

8.A 8.B

9.A 9.B


AKTUÁLNĚ

Informace o výuce:

Výuka bude probíhat prostřednictvím komunikace KOMENS – vždy na jeden týden.
Třídní učitelé zadají úkoly. Kdo ztratil, či nemá přístupové heslo může kontaktovat telefonicky školu.
Kdo nemá přístup k internetu, může si zadané úkoly zjistit na hlavních dveřích budovy školy.

Mgr. Miroslav Kettner
ředitel školy
tel. 775865666

Telefonní kontakty na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje v Děčíně:

477 755 260, 477 755 261, 477 755 264
477 755 210

Telefonní kontakty na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje v Ústí nad Labem:
477 755 160, 477 755 163, 477 755 164, 477 755 166, 477 755 167
477 755 110Poděkování

děkujeme moc za krásné vystoupení žáků s doprovodem paní učitelky Mgr. Hany Řánkové.
Děti vystoupily na našem oddělení Nemocnice Děčín na transfuzním oddělení jako poděkování dárcům krve.
Měli jsme poslední vánoční odběr a děti ho krásně vánočně naladily.

Kolektiv LTS Nemocnice Děčín

Vánoční zpívání na jarmarku v Oblastním muzeu Děčín - 8. 12. 2019


Vánoční trhy s partnerskou školou v Pirně, výlet do Drážďan
27. -28. 11. 2019

NOVINKY
Školní kolo
Pythagoriáda


Karneval ve školní družině


Školní kolo
olympiáda z biologie


Školní kolo
olympiáda z anglického jazyka


Vánoční besídky


Vánoční zpívání


Čert ve škole


Školní výlet - 2.A, B


Šachový turnaj 2019


Pohádkové čtení 2019


PPP Děčín se přestěhovala do budovy SPŠ stavební v Děčíně
Adresa pracoviště:
Děčín, Čs. Armády 8/1164
Telefon: 775 441 269,
e-mail:decin@pppuk.czŠkolská rada

zápis z jednání

Prohlášení o přístupnosti