úvod výchovné poradenství dokumenty suplováníKontakty

Mateřská škola Školní

Mateřská škola Weberova

Školní družina

Výchovné
poradenství


Metodik primární prevence

Školní jídelna

Jídelníček

Pestalozzi Mittelschule

Fotografie


ZŠ a MŠ Školní 1544/5, Děčín VI
www.zszelenice.cz


ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD - Registrovat se budete moci od 14.04.2020 08:00 do 30.04.2020 17:00


Od 24. března 2020 se zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb.

Rada města Děčína rozhodla,že od dnešního dne 24. 3. 2020 je školka MŠ Školní v omezeném pohotovostním režimu.
V provozu je MŠ Klostermannova a MŠ Riegerova.


Úkoly

Úkoly na týden od 06.4.2020 do 09.4.2020

1.A, 1.A - opakování k úkolům 6. 4., 1.A - písanka 11,12, 1.A - písanka 12,13

1.B, 1.B - matematika 1, 1.B - matematika 2, 1.B - písanka 1, 1.B - písanka 2, 1.B - prvouka 1, 1.B - prvouka 2

1.C, 1.C - písanka 1, 1.C - písanka 2, 1.C - prvouka

2.A, 2.A - úkol, 2.A - prvouka

2.B

3.A, 3.A - aj, 3.A - čj 1, 3.A - čj 2

3.B

4.A, 4.A - slovesa, 4.A - Test - přírodověda, 4.A - Test - vlastivěda 4.A - minitest Aj

4.B

5.A, 5.B

5.A,B - plní Scio testy, zatím mají přístupný český jazyk - výborný výsledek
a pochvala: Daniel S., Zuzana M., Marek H., Anežka J., Martin M.
Zvlášť ještě velká pochvala za výsledek testu z českého jazyka - Marii H.6.A, 6.A - český jazyk, 6.A - matematika TEST 2, 6.A - řešení TEST 1 /hodnocení v Bakalářích/

6.B, 6.B - Easter quiz aj, 6.B - Easter crossword aj, 6.B - druhy zájmen čj, 6.B - TEST Fyzika - hustota, 6.B - TEST Matematika - úhly, 6.B - korýši 1, 6.B - korýši 2, 6.B - pavoukovci 1, 6.B - pavoukovci 2

6.C, 6.C - TEST - matematika, 6.C - přírodopis 1, 6.C - přírodopis 2, 6.C - český jazyk

7.A, 7.A - TEST - matematika, 7.A,B - aj příloha 1, 7.A,B - aj příloha 2, 7.A,B - aj TEST 2, 7.A,B - aj poslech

7.B, 7.B - Test 1 přírodopis, 7.B - Test 2 přírodopis, 7.B - Test 3 přírodopis, 7.B - Test 4 přírodopis, 7.B - pracovní list - dějepis
7.A,B - aj příloha 1, 7.A,B - aj příloha 2, 7.A,B - aj TEST 2, 7.A,B - aj poslech

8.A
8.B, 8.B - TEST - matematika, 8.B - pracovní list - přírodopis, 8.B - TEST- přírodopis,

9.A

9.B, 9.B - Easter crossword, 9.B - Easter quiz, 9.B - Středočeský kraj , 9.B - český jazyk, 9.B - přírodopis 1, 9.B - přírodopis 2, 9.B - přírodopis 3, 9.B - přírodopis 4

9.B - chemie - Deriváty uhlovodíků - výklad nové látky 9.B - chemie - Zdroje uhlovodíků - otázky a úkoly
9.B - chemie - Beilsteinova zkouška 2

Úkoly na týden od 30.3.2020 do 03.4.2020

1.A, 1.A -nácvik R, 1.A - písmo, 1.B, 1.C

2.A, 2.B

3.A, 3.B

4.A, 4.A - přírodověda, 4.A - vlastivěda, 4.A - TEST matematika, 4.A - TEST český jazyk, 4.B

5.A 5.B


6.A, 6.A - matematika TEST 1, 6.B, 6.C, 6.C - matematika

7.A, 7.A,B - aj, 7.A,B - poslech 7.A,B - slovíčka, 7.A,B - Test 1, 7.B

8.A, 8.B, 8.B - matematika 1. část, 8.B - matematika 2. část

9.A 9.B


Úkoly na týden od 23.3.2020 do 27.3.2020

1.A 1.B 1.C

2.A 2.B

3.A 3.B

4.A 4.A - pr,vl,tv,pc 4.B

5.A 5.B


6.A 6.A - matematika, 6.A - přírodopis, 6.B 6.C

7.A, 7.B, 7.A,B - aj, 7.A,B - poslech

8.A 8.B

9.A 9.B

Úkoly na týden od 16.3.2020 do 20.3.2020

1.A 1.B 1.C

2.A 2.B

3.A 3.A - Hv, Vv, Tv 3.B

4.A 4.A - pr,vl,tv,pc 4.B

5.A 5.B


6.A 6.A - matematka 6.B 6.C

7.A 7.B 7.B - matematika

Vv -5.A, 7.A,B, 8.B

8.A 8.B

9.A 9.B


AKTUÁLNĚ

Informace o výuce:

Výuka bude probíhat prostřednictvím komunikace KOMENS – vždy na jeden týden.
Třídní učitelé zadají úkoly. Kdo ztratil, či nemá přístupové heslo může kontaktovat telefonicky školu.
Kdo nemá přístup k internetu, může si zadané úkoly zjistit na hlavních dveřích budovy školy.

Mgr. Miroslav Kettner
ředitel školy
tel. 775865666

Telefonní kontakty na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje v Děčíně:

477 755 260, 477 755 261, 477 755 264
477 755 210

Telefonní kontakty na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje v Ústí nad Labem:
477 755 160, 477 755 163, 477 755 164, 477 755 166, 477 755 167
477 755 110Poděkování

děkujeme moc za krásné vystoupení žáků s doprovodem paní učitelky Mgr. Hany Řánkové.
Děti vystoupily na našem oddělení Nemocnice Děčín na transfuzním oddělení jako poděkování dárcům krve.
Měli jsme poslední vánoční odběr a děti ho krásně vánočně naladily.

Kolektiv LTS Nemocnice Děčín

Vánoční zpívání na jarmarku v Oblastním muzeu Děčín - 8. 12. 2019


Vánoční trhy s partnerskou školou v Pirně, výlet do Drážďan
27. -28. 11. 2019

NOVINKY
Úřední den ve škole:
středa 15. 4.
od 8,00 do 10,00

Komunikujte pomocí e-mailu: skola@zszelenice.cz


Školní kolo
Pythagoriáda


Karneval ve školní družině


Školní kolo
olympiáda z biologie


Školní kolo
olympiáda z anglického jazyka


Vánoční besídky


Vánoční zpívání


Čert ve škole


Školní výlet - 2.A, B


Šachový turnaj 2019


Pohádkové čtení 2019


PPP Děčín se přestěhovala do budovy SPŠ stavební v Děčíně
Adresa pracoviště:
Děčín, Čs. Armády 8/1164
Telefon: 775 441 269,
e-mail:decin@pppuk.czŠkolská rada

zápis z jednání

Prohlášení o přístupnosti