úvod výchovné poradenství dokumenty suplováníaktuality

kontakty

družina

výchovné
poradenství


fotografie
učitelé

správní
zaměstnanci


rozvrhy tříd

stránky tříd

práce žáků

olympiády

umístění tříd

školní řád


ZŠ Školní 5, Děčín VI
www.zszelenice.cz

Žádosti

Žádost o uvolnění z výuky z důvodu rodinné rekreace

Žádost o uvolnění z výuky předmětu

Žádost o umožnění odchodu z místa školní akce

Žádost o povolení vzdělávání podle individuálně vzdělávacího plánu