Světový den vody

 

Dne 22.3.2008 byl světový den vody. Celá naše základní škola slavila tento den ve středu 26.3.2008. Všichni jsme se tohoto dne zúčastnili. Paní učitelky z prvního stupně si připravily pro malé děti doslova „modrý den“. Už při prvním kroku do školy děti věděly, že tento den pro ně bude zábavný, ale zároveň i poučný, někteří to vzali tak doslova, že ještě večer doma hledali modré trenýrky.

A co my velcí? Na nás se zapomnělo? To v žádném případě! Sami jsme se o slovo přihlásili. Naše paní učitelka nám navrhla, abychom ve středu 26.3.2008 přišli také všichni v modrém. A tak se také stalo. Někteří si dokonce modrou barvou obarvili vlasy a tváře. Všem nám to velice slušelo. Ve škole jsme s tématem „voda“ pracovali ve všech předmětech a mnozí pokračovali i doma. Naše výtvory jsou vystaveny ve vestibulu školy.

 

Anketa ke Světovému dni vody

Sedm dvojic z 9.A a pět z 9.B vyrazilo ve svém volnu do města s anketou. Nejoblíbenějšími stanovišti se staly autobusové zastávky, velkoobchody, ale zapojili jsme i rodinu a přátele. Našli se i tací, kteří zavítali do knihovny.

Dohromady nám anketu vyplnilo 100 obyvatel města Děčína. Měli jsme i takové případy, že lidé, kteří nás s papíry viděli, se okamžitě vzdálili. Stalo se nám, že ochotná paní knihovnice zaslala vyplněné otázky až domů.

Anketa dohromady obsahovala 15 otázek. Polovina byla vědomostních a zbytek zjišťoval spíše názory lidí.

První otázka se týkala tvrdosti vody. Lidé častěji odpovídali, že je voda v našem městě tvrdá, ale opak je pravdou. Správných odpovědí jsme dostali 49%.

Co způsobuje tvrdost vody? Správnou odpověď, že tvrdost způsobují vápník a hořčík, mnoho lidí nevědělo, uznávali jsme i minerály a vodní kámen. Alespoň částečně správně odpovědělo 52% lidí.

Měli jsme také otázku, co je pH faktor? Že pH faktor určuje kyselost a zásaditost odpovědělo 55% dotazovaných.

Čtvrtá a pátá otázka se ukázala jako obtížná. Jen 38% z dotazovaných vědělo, že ve městě není úpravna pitné vody. Že je ve Hřensku, vědělo jen 35% lidí.

První názorovou otázkou bylo, zda se sami podílíme na znečišťování vod. 78% lidí napsalo, že ano.

Další z otázek náležela pití vody z kohoutku nebo kupování balené. Ze sta dotazovaných pije 45% lidí vodu z kohoutku, 24% ji kupuje a zbytek obojí.

O vlastnostech pitné vody mělo 72% lidí celkem jasnou představu. Moc nás rozesmála odpověď „míň mokrá a tekutá“.

Téměř polovina dotazovaných (47%) si ale myslela, že do Děčína teče voda z nějaké přehradní nádrže. Objevily se tu kuriózní odpovědi jako Lipno, kanalizace nebo Labe.

Určit průměrnou spotřebu vody v ČR na osobu a měsíc bylo nejtěžší. Jen 22% občanů vyřešilo tuto záludnou otázku k naší spokojenosti.

O koloběhu vody mělo správnou představu 80% lidí, že jsou zdroje pitné vody vyčerpatelné si myslí 84%  a 77% lidí uvedlo, že se snaží vodou šetřit (kromě pákových baterií, spořičů splachovadel, použití myček nebo neplýtvání, jsme se také dověděli: „ Piji pivo.“ „Občas se nemyji.“ nebo povzdech „Čím víc šetříme, tím je voda dražší“). Také jsme se dozvěděli, kolik lidí má studnu. Vlastní ji 27% (z toho 3 používají vodu z ní i na pití). Celé tři čtvrtiny lidí ví, kde je zákaznické centrum Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.. Jeden pán to vědět ani nechce, protože odpověděl: „Nevím, vzhledem ke složenkám vědí oni o mně. Tak proč se zajímat?“

 

Tato anketa nám dala mnoho užitečných informací a zkušeností.

Zkusme se tedy zamyslet nad spotřebou a znečišťováním vody.

Doufáme, že se nám společnými silami podaří snížit spotřebu vody na celém světě.

 

 

Za 9.ročník Katka Hodboďová a Verča Jezberová