VÝSLEDKY MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY MO 6 - 8
školní kolo
úspěšní řěšitelé postupující do okresního kola :
 Klára HODBOĎOVÁ - VI.A
Milan BĚLÍK -VI.A
Tomáš GROSS - VI.A
Martin BALVÍN - VII.A
Anna ENDRYCHOVÁ - VIII.B
Vendula SMOLIGOVÁ - VIII.B
Tomáš JANATA - VIII.A
Jakub STEKLÝ- VIII.A