ICT plán školy 2008

 

Zpracovala  dne 29.08.2007 Marta Nováková

Dle metodického pokynu MŠMT Č.j. 30799/2005-551

 

Stávající stav :

 

-         celkový počet žáků ve škole: 525

-         celkový počet pedagogických pracovníků ve škole: 30

-          (z toho počet proškolených na úrovni Z-25, P-5, S-3 a M-0)

-         učebny , odborné učebny : Fyzika, Přírodopis, PC1, PC2

 

učebna PC I.  (16 pracovních stanic + 1 učitel, laserová tiskárna, projektor, videorekordér, ozvučení 2.1, u všech stanic sluchátka s mikrofonem)

konfigurace počítačů viz. příloha

 

učebna PC II. (16 pracovních stanic + 1 učitel, síťová laserová tiskárna, tablet, projektor, ozvučení 2.1, u všech stanic sluchátka s mikrofonem)

konfigurace počítačů viz. příloha

 

učebna Fyzika (1 PC, projektor, ozvučení 2.1)

konfigurace počítače viz. příloha

 

učebna Přírodopis (1PC, projektor, ozvučení 2.1, videorekordér)

konfigurace počítače viz. příloha

 

herna školní družiny (6 pracovních stanic)

konfigurace počítačů viz. Příloha

 

 

 

-         kabinety, sborovny, kanceláře :

konfigurace počítačů viz. příloha

 

 

ředitelna (1 PC, laserová tiskárna, multifunkční inkoustová barevná tiskárna)

sekretariát (1 PC, laserová tiskárna)

zástupce pro I. stupeň (1PC, laserová tiskárna)

zástupce pro II. stupeň (1PC, laserová tiskárna)

sborovna A (1PC, laserová tiskárna)

sborovna A2 (1 PC laserová tiskárna)

sborovna B (2 PC, 1 laserová tiskárna)

sborovna C (1PC, laserová tiskárna)

sborovna Družiny (1PC, laserová tiskárna)

kabinet Aj (1PC)

kabinet Tv (1PC, laserová tiskárna)

kabinet Cj (1PC)

kabinet Z (1PC, laserová tiskárna)

kabinet PŘ (1PC)

kabinet CH (1PC)

kabinet výchovný poradce (1PC, laserová tiskárna)

kancelář účetní (1PC, laserová tiskárna, záložní zdroj UPS)

kancelář účetní PAM (1 PC, laserová tiskárna, záložní zdroj UPS)

kancelář kuchyň (1PC, laserová tiskárna)

            kancelář asistent pedagoga (1PC, laserová tiskárna)

 

-         místnost serverů

 

server Compaq DL380 (2x CPU PIII 1000Mhz) LAN 1Gbps

server Autocont (1x CPU 2,4Ghz) LAN 1Gbps

PC router Compaq (Mikrotik Router)

ethernetový přepínač (switch) 24x 10/100Mbps + 2x 1Gbps

záložní zdroje APC 2ks (420VA, 700VA rack 19“)

ADSL modemy 2ks

(zde uvedené zařízení je instalováno v 19“ uzamykatelném racku 48U)

 

-         popis pracovního prostředí a využitého softwaru :

 

Výše uvedené počítače pracují s operačním systémem Microsoft Windows Xp a balíčkem Office 2000 nebo 2003. Využívají integrovaný Internet Explorer a Outlook Express, v učebnách je rovněž instalován prohlížeč Mozilla Firefox.

 

Servery pracují na operačním systému Microsoft Windows 2000 Server a Windows 2003 standard server , PC router (směrovač) využívá Mikrotik router Os.

 

V učebnách PC I a II jsou instalovány výukové programy firem Terasoft , Langmaster a dalších. Nebudeme zde uvádět , originály instalačních medií jsou uloženy u správce sítě , doklady o nákupu licencí jsou založeny v účetních dokladech.

 

-         způsob zajištění přípojných míst v budově k LAN :

 

Počítačová síť v budově školy je instalována kabelem Cat5e a C6. Rychlost datových přenosů je 100Mbps. LAN síť je z každé budovy (A,B,C) (racku) a školky (Wifi) (Školní ul.) pomocí 2 uplinků stažena do hlavního přepínače do serverovny.

 

-         připojení k Internetu :

 

Využíváme služeb Telefonica O2 Czech republic technologie ADSL ,

2x   8192/512kbps agregace 1:50 , neomezený přenos dat

 

 

-         serverové služby :

 

2 servery a 1 router zajištují provoz aktualizace antivirového systému AVG , výběr a třídění pošty z POP3 schránek , odesílání pošty, souborový server , aplikační server (účetnictví, bakaláři), proxy server, překlad síťových adres (NAT), firewall , vzdálená správa a doménový server.

 

 

 

-         elektronická pošta a www

 

využíváme služeb společnosti PSISCO Consulting Praha , 5 mailových schránek ,  domenový koš, vedení domény zszelenice.cz, www prostor 1500MB.

Poštovní schránky a doménový koš každých 5 minut zkontroluje náš server , poštu přijme a vytřídí do schránek přislušných uživatelů na našem serveru.

     

-         informace o dodržování autorského zákona č. 624 ze dne 20. června 2001

 

Naše organizace nevyužívá nelegální software. Nepodporujeme šíření nelegálního softwaru. Na našich serverech se nenacházejí data , která odporují autorskému zákonu.

Nepodporujeme šíření obrazových , zvukových ani jiných elektronických materiálů v naší síti LAN.

 

-         zhodnocení stávajícího stavu :

 

Poskytujeme v počítačových učebnách přístup k síti Internet a to v podobě připojení přes proxy server (cache) , z důvodu snadnějšího filtrování nelegálního a nevhodného obsahu po základní školu. Další výhodou je rychlost načítání internetových stránek z paměti cache proxy serveru v případě že stejnou stránku prohlíží několik uživatelů současně.

 

Pedagogičtí pracovníci ve svých kabinetech , sborovnách , kancelářích mají přístup k internetu prostřednictvím překladu adres (NAT) a to tedy v neomezené podobě bez ukládání do cache na serveru.

 

Do sítě LAN jsou připojena všechna PC v budově základní školy. Hlavní výhodou je centrální správa , instalace softwaru a využití služeb serverů. Využíváme datové rozvaděče RACK 19“ a jejich rozmístění v budovách A, B, C je zvoleno , tak, že při potřebě instalovat nové přípojné místo není problém doplnit do patch panelu další kabel , kde jeho délka nepřesáhne 75m (vyhovuje s rezervou normě instalace kabeláže Cat5e). Tímto řešením můžeme do sítě LAN připojit libovolné místo v budově základní školy.

 

 

 

Cílový stav :

 

            Každým dnem v naší síti LAN dochází k drobným updatům softwaru (Antivir , aktualizace operačních systémů , aktualizace programu bakaláři, aktualizace účetních programů). Systém vzdálené správy a přítomnost administrátora sítě v naší škole během pracovní doby minimalizuje poruchy a výpadky výpočetní techniky na takové minimum , že výpadky nijak neomezují výuku v počítačových učebnách ani práci učitelů a správních zaměstnanců na počítačích PC. Většina funkcí záloh důležitých dat z počítačů a serverů je nastavena na automatické provedení v určený čas.

 

V dalších měsících tohoto roku a let následujících vyčleníme finanční prostředky pro modernizaci počítačového vybavení PC učeben  a kabinetů pedagogů dle stáří počítačové techniky.

 

Učebna PC II je osazena kompletně LCD monitory 17“ ,učitelský počítač v PC1 je osazen LCD monitorem 19“,  8 počítačů pedagogů (nebo správních zaměstnanců) je vybaveno monitory LCD 19“ , vše ostatní využívá monitorů 17“.  Plánujeme postupné vyřazování klasických monitorů z provozu a jejich nahrazení LCD monitory.