jméno 1.kolo 2.kolo 3.kolo celkem pořadí
Andrle D. 13 13 6 32 18.-27.
Babička M. 8 9 0 17 47.
Balvínová Z. 11 9 0 20 42.-44.
Danitová L. 14 13 7 34 7.-11.
Doskočilová M. 14 14 6 34 7.-11.
Džurban N. 9 10 0 19 45.-46.
Endrychová A. 14 11 7 32 18.-27.
Farkaš T. 14 15 7 36 1.-3.
Gruberová A. 12 12 0 24 36.-38.
Gruber J. 13 12 0 25 34.
Herodesová T. 11 11 0 22 41.
Klapková Z. 12 11 0 23 39.-40.
Klofáková B. 12 13 5 30 29.-30.
Kolařík R. 13 13 0 26 32.-33.
Kříček L. 14 12 7 33 12.-17.
Lachout R. 9 0 0 9 60.
Lehký M. 10 0 0 10 57.-59.
Matasová K. 14 13 5 32 18.-27.
Matasová T. 13 0 0 13 51.
Mikel J. 13 10 0 23 39.-40.
Miláčková A. 14 13 7 34 7.-11.
Mráček J. 13 12 0 25 35.
Nedbalová K. 12 8 0 20 42.-44.
Němeček L. 13 13 7 33 12.-17.
Netíková A. 11 0 0 11 53.-56.
Netíková V. 14 12 7 33 12.-17.
Peterková K. 11 8 0 19 45.-46.
Plačková K. 13 11 6 30 29.-30.
Pokorný J. 11 0 0 11 53.-56.
Pokorný L. 10 0 0 10 57.-59.
Příhodová P. 12 12 0 24 36.-38.
Rajtorová D. 14 13 7 34 7.-11.
Rajsingerová S. 13 12 7 32 18.-27.
Růžičková V. 13 13 0 26 32.-33.
Sajdlová Š. 10 0 0 10 57.-59.
Semirádová M. 13 14 5 32 18.-27.
Sihelníková M: 13 14 8 35 4.-6.
Sklenářová K. 13 12 7 32 18.-27.
Slavíková M. 11 10 7 28 31.
Smoligová V: 13 12 7 32 18.-27.
Strejčková I. 14 14 7 35 4.-6.
Stružinská M. 11 0 0 11 53.-56.
Světelská M. 14 12 7 33 12.-17.
Šetková 10 0 6 16 48.
Škanderová M. 12 0 0 12 52.
Šourková K. 9 15 0 24 36.-38.
Šparuk A. 13 13 7 33 12.-17.
Thiele J. 13 15 8 36 1.-3.
Uhrecký T. 14 0 0 14 49.-50.
Veselá M. 14 12 6 32 18.-27.
Viznerová Z. 14 11 7 32 18.-27.
Vondráčková A. 13 15 7 35 4.-6.
Watersová J. 13 13 8 34 7.-11.
Weissová K. 1 11 8 20 42.-44.
Zajíc D. 13 15 8 36 1.-3.
Záruba M. 14 0 0 14 49.-50.
Zárubová L. 11 0 0 11 53.-56.
Záveská N. 14 10 7 31 28.
Záveská R. 14 11 7 32 18.-27.
Zušťák J. 12 14 7 33 12.-17.