Křeček

Marek Košťál, IX.C

 

Lidé mě nazývají jménem křeček a někdy příjmením, jako je například Ferda. Jsou nepříjemní, strkají mi prsty do klece a budí mě, když chci spát. Spím přes den, protože v noci mě nechávají na pokoji a můžu si v klidu jíst i pít. V mém výběhu mám kolotoč, na tom si udržuju svoji tělesnou sílu. Každý den si v něm zaběhám. Je ale špatně konstruovaný, protože se mi ho ještě nepodařilo celý oběhnout. Stále běhám a jsem znaven. A je to vlastně k ničemu, když běhám a jsem stále na místě. Také nechápu lidi v tom, že když ohryzávám svůj domeček, že na mě vyjedou. To si ani nemůžu svůj dům označit?! Nebo si nabrousit zuby?! Dělám to pro sebe, až přijdou lidi, abych byl připraven, až do mě budou šťouchat.....

 

Kočka

Josef Hlaváč, IX.C

 

Malé kotě si často hraje se vším možným, ale aby mohlo přeprat myš, řádně posiluje. Kočičí posilování vypadá divně, ale je účinné. Kočka si stoupne před okno, protáhne se a hop na záclonu. Leze a leze, ale nemůže zatím vylézt až nahoru. Bude lézt, dokud nevyleze až nahoru a nebude si připadat dost silná. Takhle se připravuje na svoje pozdější souboje......

 

 

Malé děti a vysavač

Michal Jehlička, IX.C

 

Ostatní malé děti se bojí vysavače. Jakmile ho někdo z rodičů zapne, vysavač začne křičet a to je důvod, proč začnu křičet i já. Křičím ale proto, aby vysavač věděl, že se ho nebojím a že umím také jako on dělat veliký rámus....

 

 

Miminko

Radim Jirásek, IX.C

 

Pořád nechápu jednu věc. Když k nám přijdou úplně cizí lidé, že si mě pořád předávají a pusinkují. Vždy se jim pokouším utéct, ale oni mají tak pevný stisk, že mám jen malou šanci. Pak mě sice pustí, ale stále za mnou lezou po kolenou. Asi mě uctívají jako krále. Nosí mi dary a když je chci vzít a rozbalit je, tak mi je vezmou a rozbalí je sami. Také na mě dělají různé zvuky, jako kdyby neuměli mluvit. Tak se jich začnu ptát: „Proč děláte takové divné zvuky?“ Ale oni se na mě jen usmějí a začnou to po mě opakovat. Kdo tomu jejich žvatlání dokáže rozumět, to tedy nevím....


 

 

UCHO

Radim Kolařík – IX. B

(volně na motivy Alenky v říši divů)

 

Jednou si malý Toník hrál před domkem se svými kamarády. Bylo to zrovna období, kdy byl vyhlášen stav pohotovosti, který způsobily infikované vosy, které k nám přiletěly až z Číny.

A co se nestalo. Toník zrovna myslel na hru, kterou hrál se svými kamarády, když přiletěla vosa, která vůbec jako vosa nevypadala. Byla nejmíň 40 centimetrů dlouhá a okolo ní byly zelené radioaktivní výpary. Než se Toník stačil vzpamatovat, vosa mu zasadila svůj dlouhatánský bodec přímo do ucha a byla tatam. Toník se okamžitě rozbrečel a utíkal domů. Domů to měl asi jen 20 metrů, ale než tam stačil doběhnout, ucho mu nateklo do obřích rozměrů, až ho šoural po zemi.

Do dveří se nevešel, a tak zaběhl za dům, kde začal volat o pomoc. Maminka okamžitě přiběhla a když viděla, co stalo, okamžitě omdlela. Ještě že byl tatínek tak duchapřítomný a maminku okamžitě uchopil a polil vodou. Toníkovo ucho začalo rudnout, a proto tatínek usoudil, že bude nejlépe, když Toníka odvezou do nemocnice.Po složitých manipulacích ho doslova narvali do auta tak, že mu ucho koukalo ven.Po úspěšně absolvované cestě do nemocnice ho odvezli na sál, kde mu ucho bylo plastickými chirurgy upraveno do původní velikosti.

Operace se vydařila a z Toníka byl zase normální chlapec.


 

 

 

Modlitba psa

Filip Novotný 9.C

 

Milosrdný pane, dej mi denně čistou vodu a misku jídla. Pane, prosím neuvazuj mě k řetězu, protože i já chci být volný. Laskavý pane, prosím choď se mnou ven, abych se mohl proběhnout. Věnuj se mi, jak nejvíc můžeš a i já tě za to odměním. A až budu umírat, buď u mě, protože jen při tvém boku chci odejít. Amen

 

 

Modlitba psa

Marek Košťál 9.C

 

Můj pane nejmilejší, žádám Tě o milé zacházení, abych si mohl dopřát chvíli klidu a nebyl stále poháněn holí. Aby Tvoje ruka mě hladila po hřbetě a Tvůj hlas ke mně promlouval jako k člověku. Na oplátku budu chránit naše společné obydlí. Děkuji Ti, pane. Amen

 

 

 

Modlitba hada

Miroslav Ďurča 9.C

 

Pane Bože, dej mi chůzi, Dej mi nohy, milosrdný pane, ať můžu svou kořist chytit snáze a rychleji. Od plazení už mě bolí tělo. Odměním se ti, pane. Vždy, když bude nadmíru hlodavců, budu se snažit usmrtit jich co nejvíc. Amen