úvod organizace školního roku dokumenty výchovné poradenstvíkontakty

družina

výchovné
poradenství

rozvrhy tříd

práce žáků

olympiády
ZŠ Školní 1544/5, Děčín VI
www.zszelenice.cz

VEDENÍ ŠKOLY
ředitel školy
Mgr. Miroslav Kettner

zástupce řed. školy pro I.stupeň
Mgr. Ivana Křivohlavá

zástupce řed. školy pro II. stupeň
Mgr. Dagmar Pospíšilová

výchovná poradkyně
Mgr. Dagmar Pospíšilová

metodik prevence
Mgr. Šárka Mikelová

konzultační hodiny - pro děti i rodiče
po telefonické domluvě pro rodiče
o přestávkách pro děti