úvod organizace školního roku dokumenty výchovné poradenstvíaktuality

kontakty

družina

výchovné
poradenství


fotografie
učitelé

správní
zaměstnanci


rozvrhy tříd

stránky tříd

práce žáků

olympiády


ZŠ Školní 5, Děčín VI
www.zszelenice.cz

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI

ekonomický úsek

Leona Sládková - tajemnice školy
Milada Gábliková - účetní
Kostřánková Petra - mzdová účetní

školní jídelna

Kubátová Jana - vedoucí školní jídelny
Brauerová Drahuše
Horejšová Blanka
Benešová Ivana
Havláková Andrea

školník

Novák Jan

uklízečky

Králová Eva
Babická Hana
Braslavcová Monika
Janečková Denisa
Blažková Jitka