MO – školní kolo 5. třídy
  jméno a příjmení Třída Příklad 1 Příklad 2 Příklad 3 Příklad 4 Příklad 5 Příklad 6      
1. Ngoc NGUYEN  5.A výborný výborný výborný výborný výborný výborný postup do okresního kola
2. Milada ČÁPOVÁ 5.A chvalitebný výborný výborný výborný výborný chvalitebný postup do okresního kola
3. Romana MACHKOVÁ 5.B výborný výborný výborný výborný výborný výborný postup do okresního kola
4. Zuzana ŠPRYSLOVÁ 5.B chvalitebný výborný výborný výborný výborný výborný postup do okresního kola
5. Denisa MARKOVÁ 5.A dobře dobře dobře dobře výborný dobře bez postupu