úvod organizace školního roku dokumenty výchovné poradenstvíaktuality

kontakty

družina

výchovné
poradenství


fotografie
učitelé

správní
zaměstnanci


rozvrhy tříd

stránky tříd

práce žáků

olympiády

umístění tříd

školní řád


ZŠ Školní 5, Děčín VI
www.zszelenice.cz

PRONÁJMY

VELKÁ TĚLOCVIČNA
(plocha = 296,7 m2 + 35,7 m2 nářaďovna)
270 Kč na 1 hodinu

MALÁ TĚLOCVIČNA(plocha = 204 m2 + 29,6 m2 nářaďovna)
250 Kč na 1 hodinu

BEACH
110 Kč na 1 hodinu

OBĚDY - cizí strávníci: 45 Kč za oběd

NEBYTOVÝ PROSTOR - 190 Kč za 1 hodinu


rozpis pronájmu tělocvičen ... zde