úvod výchovné poradenství dokumenty suplováníaktuality

kontakty

družina

výchovné
poradenství


fotografie
učitelé

správní
zaměstnanci


rozvrhy tříd

stránky tříd

práce žáků

olympiády

umístění tříd

školní řádPROJEKT - výzva č. 57Výzva č. 57
Podání projektu - srpen 2015

Realizace projektu - 1. 9. 2015 - 31. 12. 2015

Cíl projektu - podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků.
Výzva č. 57 je blíže zaměřena na rozvoj technických dovedností a na rozvoj výuky anglického/německého/francouzského jazyka formou blended learningu.