úvod výchovné poradenství dokumenty suplováníaktuality

kontakty

družina

výchovné
poradenství


fotografie
učitelé

správní
zaměstnanci


rozvrhy tříd

stránky tříd

práce žáků

olympiády

umístění tříd

školní řádPROJEKT - výzva č. 56Výzva č. 56
Podání projektu - květen 2015

Realizace projektu - 1. 7. 2015 - 31. 12. 2015

Cíl projektu - podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích.
Výzva č. 56 je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti a výuku cizích jazyků.