Mateřská škola WeberovaBc.Klofáková MiroslavaNaše mateřská škola je trojtřídní.
V jednotlivé třídy bývají naplněny maximálně 28 dětmi, ve věkovém složení 3-6 let.

Jedná se o budovu sídlištního typu se dvěma pavilony spojenými chodbou. Prostředí jednotlivých tříd je upraveno tak, aby měly děti dostatek prostoru pro spontánní hru i řízené aktivity.
Součástí mateřské školy je rozsáhlá zahrada, kterou využíváme pro její výhodnou polohu a rozmanitý terén. Nabízí dětem spoustu zábavy po celý rok.

Dále dětem nabízíme projektové dny, cvičení v tělocvičně ZŠ, akce pro rodiče s dětmi, školní výlety a mnoho nevšedních zážitků :o)

Snažíme se o vytvoření pozitivního klimatu celé mateřské školy s cílem vytvářet bezpečné a přátelské prostředí pro děti i dospělé.

KONTAKTY:
Telefon školy: 776 561 305
E-mail školy: weberova@mszelenice.czO informace nebo konzultační schůzku si můžete požádat telefonicky,osobně,
e-mailem nebo prostřednictvím třídní učitelky. (viz.kontakty)

Personální složení:

Ředitelka ZŠ a MŠ Školní 1544/5, Děčín: Mgr.Bc. Jaroslava Cvejnová

Zástupkyně ředitelky MŠ:Bc. Miroslava Klofáková

Učitelky:
Veronika Bakešová,Bc. Tereza Kváčová, Hana Ernstová, Luďka Glaserová, Bára Zemanová
Asistentky pedagoga:
Štěpánka Capoušková, Jana Klofáková, Petra Kaňková
Správní zaměstnanci:
Kamila Nacházelová, Petra Sovová, Martina Kuchařová