Mateřská škola WeberovaBc.KlofákováNaše mateřská škola je trojtřídní. V jednotlivé třídy bývají naplněny maximálně 28 dětmi,
ve věkovém složení 3-6 let.
Jedná se o budovu sídlištního typu se dvěma pavilony spojenými chodbou. Prostředí jednotlivých tříd je upraveno tak,
aby měly děti dostatek prostoru pro spontánní hru i řízené aktivity.
Součástí mateřské školy je rozsáhlá zahrada, kterou využíváme pro její výhodnou polohu
a rozmanitý terén. Nabízí dětem spoustu zábavy po celý rok.
Dále dětem nabízíme projektové dny, cvičení v tělocvičně ZŠ, plavání v městské hale,
školní výlety a mnoho nevšedních zážitků :o)
Snažíme se o vytvoření pozitivního klimatu celé mateřské školy s cílem vytvářet bezpečné
a přátelské prostředí pro děti i dospělé.

KONTAKTY:
Telefon školy: 776 561 305
E-mail školy: weberova@mszelenice.cz

Konzultační pracovník: Veronika Bakešová

O informace nebo konzultační schůzku si můžete požádat telefonicky,osobně,
e-mailem nebo prostřednictvím třídní učitelky. (viz.kontakty)

Personální složení:

Zástupce ředitele pro MŠ Weberova:Bc. Jaroslava Cvejnová

Zastupující učitelka MŠ:Bc. Miroslava Klofáková

Učitelky:
Iva Šimková, Bc. Tereza Bakešová, Bc. Nela Hercíková, Luďka Glaserová, Veronika Bakešová
Asistentky pedagoga:
Štěpánka Capoušková, Adéla Faltová, Dis.
Správní zaměstnanci:
Kamila Nacházelová, Petra Sovová, Hana Lipovská