Mateřská škola ŠkolníBc.Jana OplováNaše mateřská škola se nachází v městské části Děčína VI, zvaná Želenice. Pro upřesnění, je to vrchní školka nad základní školou. Školka se skládá ze tří budov, jedná se o stavbu z roku 1978.
V naší mateřské škole se nachází 5 tříd. Jedna třída je v samostatně stojící budově. Tato budova v minulých letech sloužila jako jesle. Posléze, do roku 2010 tam fungovala speciální třída pro děti s logopedickými vadami. V roce 2010 se z této třídy, v důsledku velkého počtu dětí hlásících se do mateřské školy, stala běžná třída. V současné době slouží pro potřeby kroužků, neboť od roku 2015 je trend opačný – ubývá dětí přicházejících k zápisu.
V teplých měsících, od jara do podzimu, plně využíváme naši krásnou zahradu s dřevěnými herními prvky a pískovišti. Zahradu využíváme v dopoledních i odpoledních hodinách, aby měly děti dostatek pohybu na čerstvém vzduchu. K dispozici mají děti spousty hraček na písek, kočárky, koloběžky, míče a jiné. Také s dětmi podnikáme vycházky do okolí školky, na hřiště základní školy, na hřiště U Kaple, na louku,do Václavic, pod Popovický vrch, na Chmelák. Bezpečných míst pro vycházky je v okolí naší školky mnoho. Již dlouhá léta se snažíme o homogenní třídy, avšak v poslední době jsme nuceni, díky nižšímu počtu dětí, přecházet ke třídám smíšeným. Naším cílem je však zachovat v třídách s předškoláky vyšší počet této věkové skupiny, abychom se mohli plně věnovat přípravě dětí na vstup do základní školy.
Součástí školky je vlastní kuchyň. Děti se stravují se svých třídách. Součástí stravného, které v současné době činí 27,- Kč/den, je 2x svačina a oběd. Pitný režim je zajištěn celý den. V nabídce je slazený i neslazený nápoj.
Náš vzdělávací program vychází z rámcového vzdělávacího programu a je vždy přizpůsoben věku dětí. V současné chvíli pracujeme podle školního vzdělávacího programu s názvem: „Se Zvídálkem právě teď poznáváme ten náš svět“