úvod výchovné poradenství dokumenty suplováníKontakty

Mateřská škola Školní

Mateřská škola Weberova

Školní družina

Výchovné
poradenství


Metodik primární prevence

Školní jídelna

Jídelníček

Pestalozzi Mittelschule

Fotografie


ZŠ a MŠ Školní 1544/5, Děčín VI
www.zszelenice.cz
Poděkování

děkujeme moc za krásné vystoupení žáků s doprovodem paní učitelky Mgr. Hany Řánkové.
Děti vystoupily na našem oddělení Nemocnice Děčín na transfuzním oddělení jako poděkování dárcům krve.
Měli jsme poslední vánoční odběr a děti ho krásně vánočně naladily.

Kolektiv LTS Nemocnice Děčín

Vánoční zpívání na jarmarku v Oblastním muzeu Děčín - 8. 12. 2019


Vánoční trhy s partnerskou školou v Pirně, výlet do Drážďan
27. -28. 11. 2019

NOVINKY


Školní kolo
olympiáda z biologie


Školní kolo
olympiáda z anglického jazyka


Vánoční besídky


Vánoční zpívání


Čert ve škole


Školní výlet - 2.A, B


Šachový turnaj 2019


Pohádkové čtení 2019


PPP Děčín se přestěhovala do budovy SPŠ stavební v Děčíně
Adresa pracoviště:
Děčín, Čs. Armády 8/1164
Telefon: 775 441 269,
e-mail:decin@pppuk.czŠkolská rada

zápis z jednání

Prohlášení o přístupnosti