Krásné prázdniny!

Volby do školské rady 11.7.2024

Volby do školské rady

Oznámení o konání voleb do školské rady na období 2024 – 2027

Ředitelka Mgr. Jaroslava Cvejnová

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

vyhlašuje podle ustanovení §167odst.4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání a volebního řádu školy volby do školské rady.

Datum vyhlášení: 8. 7. 2024

Datum ukončení přihlašování kandidátů: 29. 7. 2024

Datum konání voleb: 5. 9. 2024

Doba konání: 15.30 – 17.30 hod

Datum zveřejnění výsledků voleb: 9. 9. 2024 (v místě konání voleb)

Místo konání: budova ZŠ Želenice Děčín

Kandidátem do voleb se stává každý zájemce z řad:

1. zákonných zástupců žáků školy

2. pedagogů školy.

Návrhy kandidátů zašlete na email strejcek@zszelenice.cz či je odevzdejte osobně na sekretariátu školy do 29. 7. 2024. Zároveň je třeba předat písemný souhlas navrženého kandidáta.

Kandidáti z řad rodičů:

Mgr. Martina Šolínová, Markéta Králíčková

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít