Úřední hodiny výchovného poradce

Úterý    07.00- 07.30

Středa    07.00- 08.00

  Po vzájemné dohodě je možný i jiný termín konzultace s rodiči a se žáky. Poskytnutí  obecných informací o středních školách a oborech.

      Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2016 - 2017.
 

Pomoc při vyhledávání typu středních škol a studijních oborů. Je možné i zapůjčení informačních brožur, knih, programů na PC.