Šetření v PPP

  Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, Pracoviště Děčín, Jiřího z Poděbrad 209/19, 405 02 Děčín 6, tel. 412 532 071

  decin@pppuk.cz

 Pokud bude dítě šetřeno v PPP, je nezbytně nutné, aby rodiče zprávu z PPP doručili do školy v co nejkratším termínu. Tak bude možné respektovat specif. obtíže dítěte.

Metodik prevence Mgr. Eva Křížková konzultační hodiny: každou sudou středu do 17 hodin, jinak po telefonické dohodě = individuální konzultace při výchovných potížích, problémech vztahu k učení a ke školnímu prostředí, při experimentování s drogami všeho druhu, při podezření na počínající

    http://www.pppuk.cz

    http://www.gymnazium.cz