Plán práce


Rozmísťovací řízení:

   Průběžné informace o přijímacím řízení pro vycházející žáky. Přehled požadavků středních škol a učilišť pro školní rok 2018-2019.

   Schůzka rodičů vycházejících žáků s výchovnou poradkyní - listopad 2017, leden 2018

  1. informace o výsledcích přijímacího řízení v loňském roce
  2. informace pro rodiče - pomoc při rozhodování /profesionální orientace dítěte, zdravotní stav, osobnostní předpoklady, možnosti uplatnění, schopnosti dětí - informace o přijímacích zkouškách minulých letech
  3. organizace rozmisťovacího řízení ve školním roce 2017-2018, brožury, atlasy škol, informace zveřejňovány na nástěnce - volba povolání, dny otevřených dveří
  4. informace k přihláškám: každý žák může pro první kolo podat dvě přihlášky na střední školy (paragr. 60 školského zákona), a to přímo ředitelům středních škol
  5. systém přijímacího řízení - podle nového zákona č. 243/2008 Sb. ze dne 5. června 2008, paragr. 60, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a jiném vzdělávání - kterým se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, dále podle novely školského zákona, která byla vyhlášena pod 472/2011 Sb. s účinností 1. ledna 2012
  6. jak postupovat, pokud nebude dítě úspěšné v 1. kole, případně v dalších kolech