OdkazyMgr.Dagmar Pospíšilováe-mail:pospisilova@zszelenice.cz

telefon: 412539306
   

   Adresy webových stránek některých středních škol v Děčíně:

Evropská obchodní akademie Děčínhttp://www.oadc.cz
Státní střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů obchodní akademie, zaměření Evropský hospodářský asistent a sportovní marketing a management.

Gymnázium Děčín -  http://www.gymnazium.cz
Státní všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium.

Střední odborná škola dopravní a strojírenská Děčín -  http://www.dorado.cz
Státní střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletého oboru silniční doprava a tříletých strojírenských oborů.

Střední škola Děčín -  http://www.sou-ou-decin.cz
Státní střední odborné učiliště zajišťuje výuku tříletých oborů instalatér, klempíř - stavební výroba, pokrývač, zedník.

Střední průmyslová škola strojní a dopravní Děčín -  http://www.prumka.cz
Státní střední průmyslová škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů provoz a ekonomika dopravy, elektrotechnika, strojírenství, technické lyceum.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební -  http://www.stavarnadc.cz
Státní střední průmyslová škola zajišťuje výuku čtyřletého oboru pozemní stavitelství.

Střední škola řemesel a služeb Děčín -  http://www.sosruska.cz
Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru management obchodu a služeb a střední odborné učiliště.

Střední zdravotnická škola Děčín -  http://www.szsdecin.cz
Státní střední zdravotnická škola zajišťující výuku čtyřletého oboru zdravotnický asistent.

Střední zahradnická a zemědělská škola Antonína Emanuela Komerse Děčín -  http://www.libverdadc.cz
Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů agropodnikání a zahradnictví a střední odborné učiliště.

   Adresy webových stránek některých stř. škol v Ústeckém kraji:

    http://www.gym-ul.cz
    http://www.gymjat.cz
    http://www.oaul.cz
    http://www.oaulpar.cz
    http://www.ulsos.cz
    http://www.spsul.cz
    http://www.sps-ul.cz
    http://www.sose-sou.cz
    http://www.szsvzs.cz

   Databáze škol:

    http://portal.mpsv.cz/sz/local/dc_info"
    http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly"
    http://www.infoabsolvent.cz
    http://www.istp.cz
    http://www.atlasskolstvi.cz
    http://www.vzdelani.cz
    http://www.uiv.cz

   Testy k volbě povolání a příprava na přijímací zkoušky:

    http://www.kalibro.cz
    http://www.ceskaskola.cz
    http://www.scio.cz
    http://www.zkousky-nanecisto.cz
    http://www.az-smart.cz
    http://www.zaskolou.cz
    http://vzdelavanionline.cz/testy.php

   Informace ze světa práce:

    http://www.istp.cz
    http://www.gwo.cz

   Stránky Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy:

    http://www.msmt.cz