úvod organizace školního roku dokumenty výchovné poradenstvíkontakty

fotografie
práce žáků

olympiády

umístění tříd

školní řád


ZŠ Školní 5, Děčín VI
www.zszelenice.cz

FOTOGRAFIE
2019/2020       2018/2019       2017/2018       2016/2017       2015/2016      2014/2015      2013/2014      2012/2013      2009/2010      2010/2011      2011/2012      2008/2009      2007/2008      2006/2007
Karneval ve školní družině


Vánoční besídky


Vánoční zpívání


Čert ve škole


Školní výlet - 2.A, B


Vánoční trhy v Pirně


Pohádkové čtení 2019


Šachový turnaj 2019


Dravci 1.B,C 2019


Hájovna 2.A 2019


Přespolní běh 2019


Práce ve škole 2019