úvod organizace školního roku dokumenty výchovné poradenstvíkontakty

družina

výchovné
poradenství


fotografie
olympiády

umístění tříd

školní řád


ZŠ Školní 5, Děčín VI
www.zszelenice.cz

FOTOGRAFIE
2009/2010       2010/2011       2008/2009      2007/2008      2006/2007      fotografie tříd
prázdniny 2011


koncert v Pirně


9.A


9.A + 1.B,C


vysvědčení 30.6. 2011


sportovní den - 2. stupeň


sportovní den - 1. stupeň


keramický kroužek 2011


školni výlet 6.B


Pohádkový les - 1.B,C


finále Pětiboj Martiny Sáblíkové


exkurze Terezín


školni výlet 2.A


školni výlet 5.A,B


školni výlet 8.A


školni výlet 1.C


vyhlášení výsledků - Pětiboj


školni výlet 9.A


školni výlet 1.B,C


5.B - zámek Děčín


O řepě - 1.C


školni výlet 1.A


sportovní kurz - Chorvatsko


sportovní kurz - Chorvatsko


nová tabule ve 4.B


setkání s primátorem města - 2011


odjezd na sportovní kurz - Chorvatsko


projekce - 4.B


školní výlet - 3.A,C


Golf - ŽŠ Želenice + Pestalozzi Mittelschule


Sportovní turnaj 1. B a 1. C


Čarodějnické dopoledne v 1.C


školní výlet - 4.A,B


Velikonoce v 1.B


škola - duben 2011


výměna oken


lyžařský kurz - Rakousko


práce ve škole 19.3. - 20. 3.


Veselé indiánské počítání v I. C


plavání - 3.A, 3.B


1.B - únor 2011


výměna oken - pavilon A


zápis 2011


MŠ Klosteramnnova, Moskevská, Krásný Studenec ve škole


MŠ Weberova ve škole


vánoční besídka - 1.C


práce ve škole - Vánoce 2010


Turnaj škol - přehazovaná


Vánoční besídka - 3.B


Sněžník 10.12. 2010


recitační soutěž 2010


Zima - 1.B


Vánoční zvoneček - 1.C


Čert v 1.C


Čert ve školce


Čert ve škole


1.C - tělesná výchova


1.C v DDM Letná


1.B v DDM Letná


Policie ve 3.C


Pirna - 26.11. 2010


roboti - 6.A,B


stolní tenis - krajské finále 2010


stolní tenis - okresní finále 2010


jablíčkový den - 1.B


Wandertag-Pravčická brána


Den jazyků - Praha


3.B - 15.9.2010


1.C - 1.9.2010


1.9.2010


co nového ve školním roce 2010/2011


povodeň - sobota 7.8. 2010