úvod organizace školního roku dokumenty výchovné poradenstvíkontakty

družina

výchovné
poradenství


fotografie
olympiády

umístění tříd

školní řád


ZŠ Školní 5, Děčín VI
www.zszelenice.cz

FOTOGRAFIE
2009/2010   2010/2011       2008/2009      2007/2008        2006/2007      fotografie tříd
rekonstrukce sociálního zařízení - pavilon A


vysvědčení 2010


školní výlet - 7.A


školní výlet - 5.A,C


školní výlet - 6.B


závěr školního roku - 2.B


golf - 9.A


školní výlet - 3.A,B


knihovna - 2.B


školní výlet - 8.A


první pomoc - 8.A


historie Země - 9. třída


přátelská setkání - Pirna, Děčín


sportovní den - 2.stupeň


florbalové utkání 21.6. 2010


sportovní den - 1.stupeň


Terezín - 9.A,B


Libverda - 5.C


školní výlet - 4.A,B


keramický kroužek


školní výlet - 2.A,2.C


školní výlet - 1.A,2.B


sportovní kurz v Chorvatsku


sportovní kurz v Chorvatsku


školní výlet - Benešov n/Pl - 1.B, 1.C


Den dětí - školní družina


olympiáda školních družin


Setkání nejlepších žáků děčínských škol s primátorem města


5.C - soutěž


Libverda - 7.B


Biologická olympiáda 2010


Čarodějnice - školní družina


jarní výzdoba - 5.C


Libverda - 7.A


jarní výzdoba


předání PC II - 15.4. 2010


jarní výzdoba - 5.C


další foto - lyžařský kurz - Rakousko 21.3. - 27.3. 2010


lyžařský kurz - Rakousko 21.3. - 27.3. 2010


šatny B - 16.3. 2010


PC 2 - 16.3. 2010


stavební práce - 1.3. 2010


výměna oken chodba B


karneval ve školní družině


výměna oken v šatnách


rekonstrukce počítačové učebny


tělesná výchova - běžky


Pasování do rytířského stavu - 5.C


5.C - vysvědčení 28.1. 2010


vysvědčení 28.1. 2010


okresní kolo - matematika 27.1. 2010


nové šatny, malování tříd - leden 2010

zápis 2010


soutěž v recitaci


škola - leden 2010


mateřské školy ve škole leden 2010


vánoční výzdoba 2009


Vánoce ve školní družině


DDM Letná - 1.A


Čerti v 1.A


5.C


Pasování do rytířského stavu - 5.C


Mikuláš ve 2.B 2009


Mikuláš v 5.C 2009


okresní přebor ve florbalu - 4.-5. třídy


výměna oken v hale 2009


Mikuláš 2009


Pirna - 27.11. 2009


krajské finále - stolní tenis 09


přehazovaná 2009


okresní finále - stolní tenis 09


třída 5.C - listopad 2009


Unsere erste Begegnung
mit den Lehrern der Pestalozzi Mittelschule aus Pirna


podzimní jutový závěs


Pravěk 4.B


Praha - den jazyků - září 2009


třída 1. A - 2009


1.9. 2009 - první a druhé třídy


příprava na školní rok 2009/2010


rekonstrukce sociálního zařízení - pavilon A2 - srpen 2009


povodeň - sobota 4.7. 2009